Compară anunțuri

Știați că în România există în jur de

15.000

Oameni ai străzii

20.000

Copii instituționalizați

Suflete care nu știu ce înseamnă acasă


Donăm 10% din venituri către organizații nonprofit
dedicate acestor cauze